Email Us I   Connect With Us
        

 

 U toku višedecenijskog rada nastao je zavidan broj dečjih pesama visokog umetničkog i edukativnog kvaliteta. Neke od njih zaživele su na albumu «Palčić» '92. god. (izdavač ZMEX) i na albumu «Drugarstvo» '98. god. (nije izdat), a neke su se realizovale i u interpretaciji dece na dečjim festivalima.

Album «GORE ' DOLE» '07. god. (izdavač «Vojvodina music») sa 15 originalnih kompozicija i tekstova prilagođenih modernom dečjem ukusu i njihovim aktuelnim potrebama i interesovanjima je najnovije muzičko čedo ovog studija.

Izuzetno bitan deo stvaralaštva "Čarolije" je, svakako, rad sa malim interpretatorima i saradnja sa dečjim horovima. Ta saradnja je urodila brojnim nagradama na dečjim muzičkim festivalima u zemlji i brojnim nastupima na raznim dečjim muzičkim manifestacijama, televizijskim emisijama i takmičenjima (izbor predstavnika za Dečji Eurosong, festival "Zlatno zvonce", Internacionalni dečji muzički festival Užice itd.)

«Čarolija» raspolaže sopstvenim muzičkim studiom koji zadovoljava potrebe audio produkcije u svim domenima.

No flash player!

Click here to go to Macromedia download page.

Powered by PLANet w3 CMS ©2024 PLANet Systems Group.